Lärarutbyte på University College of Copenhagen

Vi, Sophie Curbo och Annica Lindkvist, har haft förmånen att ha tagit del av Erasmus+ lärarutbyte under två dagar.  Målet för vårt utbyte var Køpenhavns Professionshøjskole//University College of Copenhagen där vi skulle delta i undervisning på deras motsvarighet till Biomedicinska analytikerprogrammet.

Vi anlände med tåg till ett kylslaget Köpenhamn den 7 februari. Väl där fascinerades vi av alla cyklister som trotsade kylan och kunde bara konstatera att vi befann oss i en stad som verkligen lever upp till sitt rykte som ett cykelparadis.

Dag 1:

Första dagen startade tidigt med ett studiebesök på klinisk immunologi och klinisk mikrobiologi på Herlev sjukhus där vi möttes av följande instruktion:

Innan rundvandring på de två klinikerna var vi delaktiga i en undervisningssituation tillsammans med handledare på klinisk immunologi/transfusionsmedicin. Vi tog då chansen att diskutera utbildningens utformning och innehåll med tre studenter som gjorde sin VFU på kliniken. Studenterna var mycket nöjda med utbildningens kliniska upplägg där de gavs chansen att träna på både teoretiska som praktiska färdigheter med nära tillgång till handledare. De flesta handledare var intresserade av pedagogik och även involverade i undervisningen på universitetet.

Dag 2:

Vi inledde dagen med att träffa lärarkollegiet för diskussioner om upplägg och pedagogik inom våra olika program med fokus på likheter och skillnader. En stor skillnad är t ex att examensarbeten på det danska biomedicinska analytikerprogrammet främst erbjuds inom klinisk verksamhet, inte i traditionell forskarmiljö som hos oss på KI. De hade också mer VFU jämfört med vårt program och samarbetet mellan universitet och klinik var betydligt mer integrerat än hos oss.

När det gäller det pedagogiska upplägget hade de genomgående ett koncept av blended learning. Varje nytt moment inleddes med omfattande självstudier efter en studieguide. Detta följdes sedan upp med en sammanfattande föreläsning och workshop. Det här konceptet fick vi ta del av under eftermiddagen som var avsatt för en sammanfattande föreläsning och workshop i grundläggande immunologi.

Studenterna var till en början lite avvaktande till de två svenska lärarna, men tinade upp efter hand. Det gick hyfsat bra med dansk- svenska diskussioner men i flera fall fick vi övergå till att ta diskussioner på engelska. Ett antal studenter uttryckte att de föredrog skånska framför vår, i vårt tycke, mycket tydliga rikssvenska…

Generellt uppskattades det här pedagogiska upplägget av de studenter vi fick tillfälle att prata med och även av oss. Vi tar det här med oss och funderar på hur vi kan implementera detta i våra egna kurser.

Under dessa två mycket intensiva, givande och roliga dagar (morsomme dager 😉) lyckades vi identifiera områden där vi kan stärka och komplettera varandra i ett eventuellt fortsatt framtida samarbete.

0 comments

Related posts