Erasmus till Reykjanes, Ísland

Landsbókasafn Íslands Háskólabóksafn (National and University Library of Iceland) erbjuder varje år en veckas Erasmus+ besök för kollegor runt om i Europa. I år passade 4 kollegor från KIB på att åka, för att bli inspirerade av deras arbetssätt men också för att få en bild av hur de lägger upp en sådan vecka. Under veckan deltog även bibliotekarier från Grekland, Litauen, Malta och  Polen.

På KIB har det en tid pågått diskussioner om hur vi kan skapa bra Erasmusupplägg eftersom vi varje år får förfrågningar om besök och det sköts på olika sätt och besöken passar inte alltid vår verksamhet i tid. Nu hoppas vi skapa ett liknande upplägg med mini-föreläsningar, workshoppar en vecka per år för att på bästa sätt möta upp efterfrågan från Europa. Vi planerar även att ställa frågan om ett större samarbete till Stockholm Trio biblioteken.

Landsbókasafn Íslands Háskólabóksafn är är både Islands nationalbibliotek tillika universitetsbiblioteket för University of Iceland och grundades 1821. Biblioteksbyggnaden invigdes i slutet av 1994. Biblioteket är det största på Island och har precis som Kungliga biblioteket i Sverige ett nationellt ansvar att samla in allt som publicerats i Island.  De ansvarar även för insamling av allt som publicerats på isländska i hela världen och av isländska personer i andra länder.

Under veckan har vi träffat i princip alla delar av biblioteket och vi fick en gedigen genomgång av bibliotekets hela verksamhet, allt ifrån hur de arbetar med pliktmaterial, handskrifter till alla de utmaningar som kommit med deras CRIS-system (motsvarande RIMS). På tisdageftermiddag träffade vi även Islands bibliotekskonsortium som ansvarar för ALMA som är det nationella bibliotekssystemet på Island. Konsortiet förvaltar systemet nationellt och tillhandahåller det till alla Islands bibliotek (alla typer). Island är ett litet land med det finns flera hundra bibliotek vilket visade sig vara en utmaning när det kom till att samordna ett och samma system för alla bibliotek, från nationalbiblioteket till ett litet skolbibliotek i norra Island. Behoven skiftar stort mellan olika typer av bibliotek – det är inte bara användargrupperna  som är mycket diversifierade, utan även spannet på bibliotekspersonalens behov samt inte minst materialet som ska in i systemet är svåröverskådligt. Det var imponerande att de ändå har tagit sig an denna uppgift och rott den iland. Eftersom vi har samma bibliotekssystem på KIB känner vi till det väl, och vi kan förstå utmaningarna som islänningarna ställs inför. Efter två års arbete anser de nu att själva implementeringen är slutförd.

Vad tar vi med oss?

Island är ett litet land men tampas med samma utmaningar som vi. Trots att befolkningen utgör mindre än en tiondel av Sveriges så har ett nationalbibliotek/universitetsbibliotek samma typer av tjänster och behöver specialistkompetenser inom samma områden. De personella resurserna är begränsade vilket gör att stora uppdrag ställer högre krav på att arbetsgrupperna kan arbeta riktat och hitta nya vägar för att lösa svåra problem. De har, precis som oss, utmaningar med att nå ut med information om sina tjänster och strävar efter att hitta hållbara samarbeten. Ibland krävs detektivarbete men där finns det en fördel med liten befolkning. Tydligen finns i princip alla islänningar på Facebook vilket gör det lättare att hitta rätt kontakt.

Biblioteken är bra på internationella samarbeten vilket skapar möjlighet för både kompetensutveckling och kunskapsspridning. För vår del har det varit värdefullt att också få syn på vår verksamhet i relation till ett annat bibliotek. Vissa av de utmaningar som vi tampas med kan helt plötsligt framstå som lite enklare när du ser samma utmaningar i en helt annan kontext. Veckan har också gett oss bra insikter om hur vi i framtiden kan stå värd för ERASMUS-utbyten.

Tills sist visade sig isländskan faktiskt vara mer begriplig än vad vi väntas oss, så under veckan har vi både lärt oss nya ord och övat på uttal.

Utöver allt ovan fick vi även på resan till och från flygplatsen se lite lava som bubblade vid horisonten. Det var mäktigt.

Farðu í Erasmus skipti!

Anna Berggren

Hanna Frank

Saga Pohjola Ahlin

Petra Wallgren Björk

0 comments

Related posts