Lärarutbyte på Malta inom röntgensjuksköterskeprogrammet

Hanna Bjurbäck och Carina Lindblad från röntgensjuksköterskeprogrammet besökte Universita ta Malta och Mater Dei sjukhuset i Valetta under våren 2023.

Vi är två kliniklärare/röntgensjuksköterskor på röntgenavdelningarna på två akutsjukhus i Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Danderyds sjukhus. Vi är ansvariga på respektive röntgenavdelning för VFU placeringarna för studenterna på röntgenprogrammet. Studenterna har ca 5 veckors VFU varje termin under deras utbildning som är 180 hp. Denna termin är en av studenterna på Malta i ett Erasmus utbyte på tre månader. Det var en av anledningarna till att vi planerade in ett lärarutbyte på Malta under den tiden, men även för att få en inblick i röntgenutbildningen på Universita ta Malta och ett praktiskt studiebesök på röntgenavdelningen på Mater Dei sjukhuset i Valetta. Där fick vi möjlighet att träffa flera radiographer och utbyta erfarenheter.

Förberedelser

Vi planerade och förberedde föreläsningarna noga innan vi åkte till Department of Radiography, faculty of Health Sciences i Valetta.

Vi hade två föreläsningar med tema pediatrisk radiologi. Anledningen till att vi valde det var att vi båda två har lång erfarenhet av att röntga barn och det är ett ämnesområde inom radiologin som många radiographer inte har så mycket kunskap om.

Språk och kultur

De flesta personer vi träffade kunde prata bra engelska men många föredrar att prata maltesiska med varandra. Malteserna är katoliker och det finns väldigt många gamla och fina byggnader.

Under vår lediga tid besökte vi bland annat den vackra St. John katedralen i Valetta och staden Medina som ligger på den norra delen av ön.  Första dagen var det en stor scoutparad genom Valetta med många barn och ungdomar som marscherade runt med flaggor genom huvudstaden.

Undervisning

Det finns både likheter och skillnader mellan röntgensjuksköterskeprogrammet i Sverige och på Malta. På Malta är utbildningen 4 år och då ingår även strålbehandlingen som ett moment.

Personalen och lärarna på skolan var mycket hjälpsamma och intresserade av vårt besök. Första dagen var vi med vid ett undervisningstillfälle av första års studenterna när de var på skills labb, där de gick igenom förberedelser och kommunikation av ”patienten” inför en lungröntgenundersökning.

På eftermiddagen hade vi vår föreläsning Pediatric imaging för studentgruppen, där vi bland annat ”lyfte frågor” kring bemötande av barn på röntgen och visade röntgenbilder av barnskelettet.

Vi ägnade en stor del av tiden åt att diskutera med lärarna och utbyta erfarenheter.

Dagen efter träffade vi vår T6 student och han fick redovisa två studieuppgifter för oss. Vi fick även en rundvandring på sjukhuset Mater Dei, där vi fick se deras röntgenavdelning och vi kände igen många av röntgenapparaterna. Det var mycket uppskattat och trevligt. Senare samma dag hade vi ytterligare en föreläsning ”Meeting with parents and pediatric patient” där vi startade med en introduktion om Karolinska Institutet (KI) och Sverige för personalen på röntgenavdelningen och röntgenprogrammet.

Fritid

Under vår lediga tid hann vi upptäcka både Valetta, Sliema, Medina och St. Julians där vi bodde. Äta god mat och promenera mycket i det behagliga klimatet. Vi passade även på att åka med en hop on- off buss och fick se den nordliga delen av ön.

Reflektioner

Vi är mycket positiva till lärarutbytet, det ger kännedom om andra kulturer och eventuella framtida samarbete universiteten emellan. Kontaktnätverket blev större efter dessa dagar och några av lärarna på Malta blev intresserade av att besöka KI och Stockholm för att i sin tur kunna föreläsa för röntgensjuksköterskestudenterna hos oss i Flemingsberg.         

Vy från Valetta

1 comments

Marcela

Marcela

Så intressant att läsa och inse att det blir så uppskattad att faktiskt vara med och besöka och lära sig hur det fungerar i ett annant land. Väldigt kul att ta del av det.

Related posts