Slut på STINT vistelsen i USA

Lars Henningsohn, Vice ordförande i Kommittén för Utbildning och områdesansvarig för internationalisering inom utbildning reflekterar i ett avslutande inlägg över sitt utbyte på UCLA, Los Angeles i USA.

I slutet på november kom första regnet på 4 månader. Det kändes både skönt och rensade luften en hel del, det blev helt enkelt ”fräschare” överallt. En av morgnarna efter denna dag, då jag promenerade hemifrån och ner till UCLA och Ronald Reagan UCLA Medical Center, kändes en stor blandning av olika dofter.

Märkliga träd

En av de mest fantastiskt dofterna visade sig komma från ett mycket speciellt träd inne på UCLA området. Det hade stora fina röda blommor och nästan melonstora frukter som en efter en hade ramlat ner på backen. Trädet var ett så kallat ”korv” träd eller sausage-tree (Kigelia Africana) och i Afrika används trädet till kanottillverkning. Frukterna är giftiga för oss människor men kan visst användas för kryddning av öl. Det var ett av de märkligaste träd jag sett och finns nu i mitt galna trä-minne. Vi har ju som noterats en passion för träd och då är Kalifornien inte fel. Bland annat finns ju jordens största levande organismer här – Redwood och Seqoia-träden på över 100 m höjd och som mest cirka 2500 år gamla.

Korvträdet

Omdömen och betyg

Undervisningsmässigt avslutades nu PBL undervisningen i block 2 för förstaårs-medicine studenterna. Alla studenter skulle nu få ett individuellt skriftligt omdöme över deras prestation på PBL-sessionerna av mig och min undervisningskollega. Här tar man hänsyn till punktlighet, förmåga att diskutera PBL fallen med sina kollegor, kunskapsläge mm. Alla studenter fick innan detta individuella samtal med oss lärare. Betygsättningen är egentligen UK – GK men med tillägget att GK kunde bli GK med ”honor”.

Alla dessa omdömen och studentvärderingar är mycket viktiga för studenternas fortsatta karriär efter studierna på läkarprogrammet för att få den specialistutbildning man önskar på det ställe man önskar. Amerikanska läkarstudenter/läkare verkar vare villiga att flytta precis var som helst i hela USA för att få sin drömutbildning. Något som jag inte känner igen här hemifrån. Vi är överlag svåra att flytta på tycker jag.

Lars träffade två av KIs läkarstudenter, Soran och Ebba, som också gjorde utbyte vid UCLA

TBL och dags för avsked…

Jag hann också med några TBL (Team Based Learning) pass med studenterna och detta är ju en aktiv undervisningsmetod som är mycket mer effektiv än PBL. Fler studenter undervisas per tidsenhet och lärarenhet. Det är också en rolig metod för oss lärare, särskilt om det blir lite debatt mellan studenter och lärare avseende materialet som undervisas.

Temperaturen sjönk också i december till mellan 5-10 grader på morgnarna och det började kännas lite kallt. Även om dagstemperaturerna gick upp till cirka 20 grader så började vi nu känna hemlängtan. Det kändes nu helt OK att avsluta. Jag höll min sista föreläsning för kollegorna om vad jag skulle ta med mig hem från STINT-vistelsen. Självklart bjöds alla som så önskade in till att komma hit till oss och hälsa på, studera och forska om möjligt.

Vid sista Grand Rounds morgonmötet spelade jag under stort jubel ”Du gamla, du fria” på munspel.

Vad tar jag då med mig hem igen efter denna vistelse:

1. Obeskrivligt många erfarenheter och händelser av nytta för mig och min familj. 2. Ödmjukhet mot annorlunda sätt att se på saker och ting. Det vi här tycker är något av det viktigaste som finns kanske ses med helt andra ögon på andra ställen i världen. ”Det kanske är de andra som har rätt??”. 3. Aktiva undervisningsmetoder. Vi är ju redan igång med ökad andel aktiva undervisningsmetoder för våra studenter och det är lätt att se fördelarna tycker jag. 4. Jag skulle önska att vi på något sätt kunde öka våra studenters känsla för stolthet över att vara just studenter hos oss på Karolinska Institutet. 5. UCLAs (amerikanarnas) sätt att se på utbildning som kanske den högsta prioriterade aktiviteten. På alla mottagningar jobbar inte bara ST läkare och fellows utan också studenter under någon äldre kollegas ”paraply”. Alla patienter får träffa överläkare (superspecialisten) men anamnestagning, undersökning och journalskrivning sker av utbildningspersoner eftersom vi måste undervisa och handleda om vi ska få någon ny personal i framtiden. Ganska enkel matematik kan tyckas men ack så svår att genomföra i våra verksamheter. 6. Vår sjukvård är hårt pressad idag, inte bara här utan även i Los Angeles. Att utöka den Standardiserade Patient undervisningen (professionella skådespelare) är en utbildningsväg att gå i framtiden.

Slutord

Stort tack till STINT som valde mig för detta uppdrag. Man växer verkligen i tanke och gärning. Att lära sig se ödmjukt och internationellt på saker och ting är viktigt för vår framtid.

Vill ni läsa lite mer om vistelsen så finns mina rapporter också publicerade i min specialitetstidning ”Svensk Urologi” i nummer 3 och 4 2019. Förhoppningsvis kommer en artikel till i första numret 2020 också, håll utkik!

Eder Lars Henningsohn

 

0 comments

Related posts