Lärarutbyte till Univ. of Bologna

Av: Jan Ygge

Avdelningen för Ögon och syn vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap har ett mångårigt forskningssamarbete med institutionen för psykologi vid universitetet i Bologna. Samarbetspartners från Bologna är Professor Roberto Bolzani och biträdande professorerna Mariagrazia Benassi och Sara Giovagnoli. Sedan ett par år har detta samarbete utvidgats till att också omfatta utbildning och då genom ERASMUS-programmet. Professor Benassi har varit hos oss ett par gånger för att undervisa i synperception för optikerprogramet på KI och docent Tony Pansell och jag själv har varit i Bologna för att undervisa om syn och optometri för psykologprogrammet.

Vårterminen 2019 var det femte gången jag deltog i detta lärarutbyte och jag tillbringade tiden 15/3 till 19/3 både i Bologna för forskningssamarbetet och i Cesena där undervisningen på psykologprogrammet sker. Under dessa dagar föreläste jag för förstaårsstudenter på kandidatprogrammet i psykologi samt på Mastersprogrammet i psykologi. Kurserna i Cesena är stora (ca 300 studenter) och föreläsningarna hölls i Aula Magna i Cesena. Mina föreläsningar handlade om hur man ser, hur hjärnan uppfattar bilden vi ser och hur vi klarar av att se trots att vi rör oss och trots att omgivningen rör sig. De basala delarna av neuroanatomin och fysiologin kompletterades med kliniska exempel av värde för en blivande psykolog. Mina föreläsningar var 45 minuter x 4 under två dagar och genomfördes med många slides då jag anser att de italienska studenterna har lättare att förstå bilder än en massa text. Kursen som helhet gick under 8 veckor med föreläsningar under förmiddagarna liknande de jag hade. Studenterna hade en skriftlig uppgift under kursen som även omfattade mina föreläsningar vilket nog bidrog till att uppmärksamheten var så hög.

Jag föreläste på engelska då min italienska är ganska bristfällig (!) och jag noterad att alla studenter verkade ha lätt att följa med i resonemangen. Det var mycket disciplinerade studenter som lyssnade, inget småprat i bänkraderna utan total uppmärksamhet hela tiden. Det blev en del frågor men inte så många på engelska utan på italienska. Jag hade en bisittare i form av prof. Bolzani som översatte frågorna från studenterna till engelska och jag svarade på engelska vilket studenterna i de flesta fall förstod utmärkt. Om inte de förstod hjälpte prof. Bolzani mig att översätta mina svar till italienska.

Sammanfattningsvis var detta en mycket trevlig erfarenhet och jag tror att studenterna hade god nytta av detta lärarutbyte. Jag avser att komma tillbaka till Cesena och undervisa framöver.

0 comments

Related posts